İstanbul
BIST9722.09
DOLAR32.5755
EURO34.9529
ALTIN2423.1
BTC/USD64098.21
Ömer SARIKAYA

Ömer SARIKAYA

Mail: omersarika69@gmail.com

DERİN BAĞ

 

Sevgili okurlarım bu haftadaki köşe yazımda Türkiye ile İrlanda arasındaki bilinmeyen tarihi ve çok önemli derin bağlarımızı anlatmaya çalışacağım.

1923 yılında Lozan’daki görüşmeler sırasında Yahya Kemal de oradadır. Avrupalı bütün delege ve temsilciler aleyhimize oy verirken, İrlanda temsilcisi her oylamada lehimize parmak kaldırır. Bu durum Yahya Kemal'in dikkatini çeker ve kendisine; “Herkes bizim aleyhimizdeyken, siz her seferinde lehimize oy kullanıyorsunuz; bunu niçin yapıyorsunuz?” diye sorar. İrlandalı ‘’Böyle yapmaya mecburum. Benim gibi her İrlandalı da buna mecburdur. Biz bir yandan açlık ve kıtlıktan kırılıp, bir yandan salgın hastalıkla boğuşurken (1845-1849) diğer Avrupalılar’dan hiçbir yardım ve destek görmedik. Ama sizin Osmanlı dedeleriniz, yardım olarak hem para hem de gemiler dolusu erzak gönderdiler. O zor günlerde bize insanca, dostça uzanan eli asla unutamayız. Siz her zaman desteklenmeye lâyık bir milletsiniz; bunu çok iyi hak ediyorsunuz!” diye cevap verir.

İRLANDA İLE OSMANLI HİKAYESİ

İrlanda Tarihi'nin en önemli olaylarından biri olan İrlanda Açlığı Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı diye de adlandırılır. İrlanda halkının hemen hemen tek besin kaynağı olan patatesinin zehirlenmesi sonucu ortaya çıkmış, bu büyük afette yaklaşık 1 milyon İrlandalı hayatını kaybederken yine yaklaşık 2 milyonu ise çoğunlukla Amerika olmak üzere göç etmek zorunda kalmıştır. Afetin etkileri 1845'ten 1851'e kadar sürmüştür. Kıtlık, İrlanda tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid 1847 yılında İrlanda Halkına ve onların o zor döneminde yardım yapmaya karar vermişti. Sultan Abdülmecid İrlandalıların umudu olmuştu. Padişahın İrlanda halkı için 10.000 İngiliz poundu yardımda bulunmak istediği İngiliz kraliçesine bildirilmiş fakat bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın İrlanda halkına 2.000 pound yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrilmiştir. ve yardım miktarını 1.000 pound' ta düşürülmüştü. Kraliçenin bu isteğini kabul eden padişah hem 1.000 pound yanısıra gizlice 5 gemi erzak dolu gıda ve buğday gemileri İrlanda'ya gizlice göndermiştir.Gemiler ilk olarak Dublin Limanı'na yanaşmışlardı ve yüklerini buraya boşaltacaklardı Fakat Kraliçe Victoria buna izin vermemiştir, ama tüm bunlara rağmen Osmanlı gemicileri ordan da yüklerini gizlice 50 km kuzeyde bulunan Drogheda Limanı'na boşaltmışlardır. ve o limanda umut yolculuğunu bekleyen bir sürü İrlandalılı asilzade aileler varmış. o Ailelerin içinden Kennedy Ailesi de varmış Kennedy Ailesi kendilerini Osmanlının torunları olarak Osmanlı kaptanlarına anlatmış ve Kennedy Ailesi ricası üzerinde Osmanlının 2 gemisi oradan o asilzadeleri alarak Amerika’ya Newyorka götürmüşlerdir. Meselenin daha da dramatik yanı; o dönemde Katolik İrlanda'nın, İngiltere tarafından acımasızca sömürülüyor olmasıydı. Adanın tarım topraklarının tümü İngilizlerin elinde bulunmaktaydı. Patates Kıtlığı'nın yaşanmasından sonra başlayan ölümler ve göç olaylarından sonra yaklaşık 8 Milyon olan İrlanda nüfusu bir kaç yıl içinde yaklaşık 5 milyona gerilemiş, Amerika'ya göç etmek zorunda kalıp bir daha vatanlarına dönemeyen İrlandalılar ise geride pek çok hüzünlü hikaye bırakmışlardı. ve bugün Amerika’da kökleri İrlanda’ya dayanan kişi sayısı 60 milyona kadar ulaşmaktadır. Amerika kıtasının hem kuzeyinde hem de güneyinde pek çok ailenin İrlanda ile köken bağlantısı mevcuttur. İrlandalıların asıl, kökeni bir Kelt milletidir be bu keltler iç Anadaolu’dan göçebe olan bir milletir. Şunu da herkesin bilinmesi lazımki İrlandalılar ile çok eskilere dayanarak 2 tarihi bağlarımız bulunmaktadır. Birinci bağ yukarda yazdığım gibi İrlandalılar yani keltler iç Anadolu’dan göçmen kabilelerden oluşan bir millettir . Bunların çoğuda karadenize ve sonra Almanya ya ordan boş bir adaya yani İrlanda adasını keşf ederler ve oraya yerleşirler. İrlanda toplumu göçebe olan bir kabile topluluğudur.. ve bunların yarısı da Amerika’ya giderler o zamanda Amerika’da Kızılderililer bulunmaktaydı . oradaki Kızılderililer çoğu bile iç Anadalu’dan Göçmen olan kabileler idi.. Çoğuda eski Türkmen kökenli kabilelerdi.. İngliz denizcileri Amerika’ya giderler ve Amerika’yı Kızılderililerin ellerinden alan kişilerdir ve kızıl derelikler ile İrlandalıları birbirilerine düşürmüşler.Bu yüzden Kızılderililerin ataların meşhur bir atasözü vardı ve der ki, "Bir derede iki balığın kavga ettiklerini görürseniz bilinki orda beş dakika önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir!"

İkinci Bağ ise…

‘Famine’ (kıtlık) 1845 yılında İrlanda’da yaşanan büyük kıtlık ve dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han’ın İrlanda’ya uzattığı yardım elini.. Bu hareket Türk insanının, insanlık tarihine damgasını vuran çok önemli bir olaydır. İrlanda tarihinin en önemli trajik olayı olan büyük kıtlık ile kendine uzak ve yabancı bir halka uzanan Osmanlının şefkatı ve merhameti bu olayı Hem tarihi, hem insani, hem de milli duygularımızı anlatan bir dostluk ve kahramanlık olayıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun, zamanın tüm siyasi, coğrafik ve teknik güçlüklerine rağmen Türklük ve İslam adına İrlandalılara göstermiş olduğu içten dostluk ve dayanışma hisleri içinde bulunmasıdır. Çünkü gerçekten hem coğrafi olarak da hem de kültürel olarak birbirinden uzak olan iki ülkeden birinin diğerine, zor zamanında hem de hiç bir politik çıkar beklentisi olmadan yardım etmesidir. İnsanlık uğruna diğer insanlar ölmesin diye zor şartlara rağmen muhtaçlara ve acı çekenlere yardım ulaştırırken canlarını feda etmiş kahramanlar kahramanı ecdadımızın büyüklüğüdür. mazlumun, zayıfın ve güçsüzün yanında her zaman kurtarıcı bir güç olmuştur..

 Bugün Kökleri İrlanda’ya dayanan 22 Amerikan başkanı var. Joe Biden ile Beraber 23 tane olmuş oldu..

İRLANDA KÖKENLİ AMERİKAN BAŞKANLARI

Bakın Şöyle ki Andrew Jackson,(7'inci Başkanı)James Knox Polk,(11'inci Başkanı) James Buchanan, (15'inci Başkanı) Andrew Johnson,(17'inci Başkanı)Ulysses S. Grant, (18'inci Başkanı)Chester A. Arthur,(21'inci Başkanı) Grover Cleveland, (22'inci Başkanı)Benjamin Harrison,(23'inci Başkanı) William McKinley, (25'inci Başkanı) Theodore Roosevelt, (26'inci Başkanı)William Howard Taft, (27'inci Başkanı) Woodrow Wilson,(28'inci Başkanı) Warren G. Harding, (29'inci Başkanı)Harry S. Truman,(33'inci Başkanı) John F. Kennedy, (35'inci Başkanı) Richard Nixon, (37'inci Başkanı)Jimmy Carter, (39'inci Başkanı)Ronald Reagan, (40'inci Başkanı) George H. W. Bush, (41'inci Başkanı) Bill Clinton,(42'inci Başkanı) George W. Bush, (43'inci Başkanı) Barack Obama, (44'inci Başkanı)  ve Son olarak Joe Biden  Amerika’da en güçlü politik lobisi ise irlandalılarındır. ve yukarda dediğim gibi İrlandalılar ile geçmişten ve bugüne kadar tarihi derin bağlarımız vardır. İnglizler’in tek baş edemediği 2 millet vardır biri Türkler ikincisi İrlandalılar.. İrlanda’da yaşanan patates kıtlığı aslında kıtlık değildi. Sessiz bir soykırımı idi. Bu sebeple İrlandalılar Amerika’da çok güçlü olmak için derin bir lobi kurdular sırf İngilizlere karşı ve başardılar.. Beyaz Saray olmak üzere ve kongre’nin tamamı genelde hep demokratlardan oluşuyor ve bu demokratların çoğu da İrlanda kökenli senatörlerden oluşur ve onların kontrolündedir. Bu nedenle Türkiye için paha biçilmez olayı olan Osmanlı Devleti'nin 1845'te büyük kıtlıkta yaşayan İrlanda'ya yapılan gizli yardım konusu bir alan bir ‘’ KITLIK’’ adında bir Hollywood filmi çekeceğiz Osmanlının yaptığı insani yardımı anlattığından başta Joe biden olmak üzere ve Amerika’daki İrlandalılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk insanına karşı derin sempati ve saygı uyandıracaktır ve ikili ilişkilerimizi eskiye göre de kat kat daha da güçlenecektir.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar